راه های ارتباطی با مجموعه

ارسال پیام

 آدرس دفتر تهران:

بلوار آفریقا، خیابان سعیدی، شماره 16، کدپستي 1967963735

تلفن : 22056794 ،22056082 ، 22057154(021)

نمابر: 22059868 (021)

آدرس مجتمع:

اصفهان، كيلومتر 15 جاده اصفهان – تهران،

غرب نيروگاه شهيد منتظري، كد پستي 8335144114

تلفن : 7-33808350(031)

نمابر : 33808360(031)

ایمیل : info@iciiclab.com و sales@iciiclab.com

وب‌سایت : www.iciiclab.com

مکان ما در نقشه