خط مشی ایمنی


جهت‌گیری راهبردی شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران بر پایه ارزش‌هایی همچون حفظ سلامت و ایمنی منابع انسانی و حفاظت از محیط زیست بنا گردیده است. این شرکت با برقراری سیستم مدیریت یکپارچه، ارتقای نظام بهداشت حرفه‌ای، كاهش آلاينده‌هاي زيست محيطي، آموزش مستمر كاركنان در جهت افزايش سطح دانش و آگاهي ايشان و ايمن‌سازي محيط كار در راستای نیل به اهداف یاد شده قدم بر می‌دارد.

برگه اطلاعات ایمنی(ُSDS)

برگه اطلاعات ایمنی نرمال پارافین (NP)

برگه اطلاعات ایمنی آلکیلات سنگین (HAB)

برگه اطلاعات ایمنی آلکیل بنزن خطی (LAB)