آگهی استخدام


شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران قصد دارد از واجدین شرایط زیر استخدام به عمل آورد،متقاضیان گرامی برای کسب اطلاعات بیشتر به فایل مربوطه مراجعه نمايند.

فایل پیوستی آگهی استخدام شرکت صنایع شیمیایی ایران


برنامه زمان‌بندي آزمون : 
1. ثبت نام آزمون : از ساعت 14 روز پنجشنبه 9 اسفندماه 1397 تا پایان روز شنبه 17 فروردین ماه 1398
2. دريافت كارت ورود به جلسه : از ساعت 10 صبح روز دوشنبه 26 فروردین‌ماه 1398
3. برگزاري آزمون : روزجمعه 30 فروردین ماه 1398