مدیریت کیفیت


مدیریت کیفیت در شرکت سرمايه‌گذاري صنايع شيميايي ايران بر اساس نظارت مداوم بر فرآیند تولید، بهبود مستمر کیفیت محصولات و مشارکت تمامی بخش‌های سازمان برای ایجاد اطمینان از مطابقت محصول با درخواست مشتری پایه‌ریزی گردیده است. این شرکت با پایبندی به استاندردهای کنترل کیفیت سختگیرانه، تلاش و کوشش کارکنان، ممیزی مستمر و مدیریت یکپارچه موفق به جلب رضایت مشتریان و دستیابی به استانداردهای بین‌المللی در سیستم مدیریت خود گردیده است. در این راستا شرکت سرمايه‌گذاري صنايع شيميايي ايران با اخذ گواهی‌نامه‌های بین‌المللی معتبر برای سیستم مدیریت کيفيت (ISO-9001: 2008)، سیستم مدیریت محيط زیست (ISO-14001: 2004) و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای (OHSAS-18001: 2007) در راستای ارتقای کیفیت محصولات و افزایش رضایتمندی مشتریان قدم برداشته است.